DRIED FISH MAW

Mã: Export04
Giá: 1 đ
Bóng cá khô, bóng cá sấy, chiên giòn. Sản phẩm hiện đang xuất khẩu trên 20 nước.
SỐ LƯỢNG:


Hotline: 0909122316